Vďaka vašej podpore prinášame zaujímavú žurnalistiku zo Slovenska i zo zahraničia, pričom dávame dôraz na čitateľský zážitok. Kvalita je u nás na prvom mieste, čoho dôkazom sú aj mnohé ocenenia, ktoré sme za našu prácu získali. A práve vy, naši čitatelia a podporovatelia, ste kľúčoví, aby sme v našej práci mohli pokračovať a posúvať MONO stále ďalej. 

Staňte sa pravidelným darcom

Chcem podporiť MONO

Darujte nám 2 %

Budeme radi, ak nás podporíte aj prostredníctvom darovania 2 %. Celý náš tím pracuje na dobrovoľníckej báze.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, alebo potrebujete poradiť s darovaním 2 %, neváhajte sa na nás obrátiť na klub@mono.sk.

Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15. februára 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2016. Žiadosť sa podáva zamestnávateľovi písomne.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.

4. Stiahnite, vytlačte a prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje (je to editovateľné PDF).

5. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník).

6. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

7. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (RTF)
Potvrdenie o zaplatení dane (DOC)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (PDF)

Poznámky:

• Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.
• Do kolónky ROK sa píše 2016.
• Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
• Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

1. Vypočítaje 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 423 529 83
Právna forma: občianske zruženie
Obchodné meno (názov): Asociácia pre inovatívne publikovanie
Ulica: Černockého
Súpisné/orientačné číslo: 3
PSČ: 831 53
Obec: Bratislava

3. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (komplet ZIP)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (komplet ZIP)

Poznámky:

• Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.
• Do kolónky ROK sa píše 2016.
• IČO sa do kolóniek vypisuje zľava.
• Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.
• Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
• Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.
• Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

• Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. marca 2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
• Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. marca 2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 423 529 83
Právna forma: občianske zruženie
Obchodné meno (názov): Asociácia pre inovatívne publikovanie
Ulica: Černockého
Súpisné/orientačné číslo: 3
PSČ: 831 53
Obec: Bratislava

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnitesúhlas so zaslaním údajov.

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (komplet ZIP)

Poznámky:

• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % (2 %) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
• IČO sa do kolóniek vypisuje zľava.
• Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.

Zdroj: rozhodni.sk